Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllenhammar, Natt och Dag, Munkeruphus Museum, Denmark,